Przygotowania do COP 16 konwencji CITES cz.I zagrożone gatunki zwierzątJ. Scanlon (Sekretarz Generalny CITES): Najbliższe posiedzenie będzie niezwykle ważne dla przyszłości kilku gatunków zagrożonych. Gatunki te są ofiarami wybijania – w ostatnim czasie został odnotowany, największy od 20 lat wzrost kłusownictwa nosorożców. Pojawiło się wiele problemów związanych również ze zwierzętami morskimi, szczególnie z rekinami. Trzeba zrobić wszystko, aby położyć kres tej tendencji. Szczegółowy dokument nie został jeszcze zdefiniowany, nie ma jeszcze np. definicji rekina. Nie wszystkie strony przyjęły jeszcze CITES, wiec często nie mogą się powoływać na tę Konwencję. CITES powinno zostać wdrożone na szerszą skalę tak, aby konwencja ta mogła wpływać na obecną sytuację. Potrzebne jest wzmocnienie zasięgu obowiązywania konwencji. Najbliższe posiedzenie Konferencji Stron będzie bardzo istotne. Trzeba podjąć wiele daleko idących decyzji szczególnie dotyczących wzrostu kłusownictwa oraz nielegalnego handlu zwierzętami.

R. Seeber: Wiele gatunków jest silnie zagrożonych, zatem potrzebne jest działanie. Trzeba zwrócić się do uczestników konferencji, aby realizowali oni obietnice składane w formie umów oraz określić, które państwa są za włączeniem, jakich zwierząt na listę CITES. Trzeba przygotować odpowiednie środki pozwalające na wykonanie różnych programów, takich jak wykrywanie kłusownictwa, bądź zabijanie słoni. Polityka morska powinna być silniejsza. Powinny zostać wprowadzone ogólne reguły. Rekiny muszą być objęte szczególną ochroną.

G. J. Gerbrandy: Konferencja w Bangkoku w przyszłym roku będzie szczególnie ważna, zarówno za względu na gatunki morskie jak i egzotyczne drzewa. Będzie ona kluczowa w temacie tych gatunków. Zabijanie nosorożców oraz handel ich kością przeistoczyło się w milionowy rynek prowadzony przez zorganizowaną przestępczość. Chodzi tutaj nie tylko o względy środowiskowe, ale i gospodarcze. Unia musi wytężyć swoje prace w tym temacie. Na tego typu przestępstwa jest wydawane zdecydowanie za mało. Jakie są plany Komisji w tym zakresie? Czy ten temat jest poruszany i czy są jakieś plany współpracy z USA?

B. Eickhout: UE powinna być bardziej stanowcza w ogłaszaniu swoich stanowisk. Stanowisko w Bangkoku misi być bardzo ambitne a Unia musi odegrać w tym szczycie ważną rolę. Czy UE będzie teraz odpowiednio przygotowana, aby działać wspólnie? Przed tą konferencją trzeba się odpowiednio przygotować. Czy Komisja ma jakąś strategię?