Przygotowania do COP 16 konwencji CITES cz.II zagrożone gatunki zwierzątP. van Dalen: Szczególnie godny uwagi jest temat zabijania nosorożców. Dotychczasowe próby zwalczania kłusownictwa niewiele przyniosły. Nawet w miejscach dobrze nadzorowanych wiele nosorożców traciło rogi i były nawet przypadki zabijania strażników. W rezolucjach trzeba się koncentrować na 2-3 podstawowych punktach. Takim punktem jest np. ranienie i zabijanie zwierząt. Czy zostały już odniesione jakieś pozytywne skutki w zwalczaniu takich praktyk?

C. Schlyter: Dobrze, że w rezolucji jest mowa o płaszczkach, gatunek ten powinien być wpisany na listę. Siatki przestępcze przemieszczają z kraju do kraju. Bardzo często możliwości władz lokalnych są dużo niższe, niż kłusowników. Komisja Europejska: CITES jest dobrym narzędziem obrony dzikich zwierząt. Trzeba kontynuować wspólne działania. Aktualnie przygotowywana jest decyzja Rady. Komisja pracuje nad rezolucją określającą stanowisko UE, jednak w chwili obecnej zostały dopiero rozpoczęte przygotowania wewnętrzne. Trzeba zadbać o ochronę gatunków morskich, przede wszystkim rekinów. Ważne, aby podkreślić zagrożenie  gatunków i współpracować z krajami Ameryki Łacińskiej. Istnieje dysproporcja w stosowaniu CITES. Trzeba uniknąć konfliktów interesów w poszczególnych Komisjach, w tej chwili nie ma żadnych mechanizmów temu zapobiegających. Jest wiele do zrobienia w zakresie implementacji postanowień CITES. Podkreślając stanowisko UE, Komisji nie zależy na rozbudowaniu listy jeżeli nie będzie możliwe wdrożenie tego w praktyce. W zakresie przeciwdziałania, Komisja współpracuje z Interpolem. Komisja przygotowuje wspólną strategie z krajami członkowskimi. Również USA angażuje się w te kwestie. Komisja jest w tym temacie aktywna na tyle, ile jest to możliwe.

J. Scanlon (Sekretarz Generalny CITES): Bez CITES nie byłoby regulacji odnośnie handlu zagrożonymi gatunkami. Zmusza to państwa członkowskie do obrotu legalnego tymi zwierzętami. Bez tych regulacji nie byłoby praktycznie nad tym kontroli. Zabijanie przedstawicieli prawa z powodu kłusownictwa sprawia, że pojawia się bezprawie i społeczności tracą nadzieje na spokojne życie. Pojawiają się coraz to nowe siatki przestępcze handlujące np. kością słoniową. Działania muszą być skoordynowane z system prawnym.

Świstak - jeden z zagrożonych gatunków zwierząt Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt

Świstak – jeden z zagrożonych gatunków zwierząt Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt

Zauważa się zdecydowany wzrost skali procederu kłusowania na słonie i nosorożce. Jeżeli nic się nie zrobi żeby temu zapobiec to one wyginą. Wsparcie Komisji w tej sprawie jest bardzo ważne.